راهنمای واکسیناسیون آشامیدنی

راهنمای واکسیناسیون آشامیدنی

سیستم مدار بسته و یا سیستم نیپل:
۱-گله باید طی یک یا دو ساعت تمام واکسن را دریافت کند.
۲-از نگهداری واکسن در دمای توصیه شده توسط کارخانه سازنده مطمئن شوید.
۳-برای کاهش استرس، بهتر است واکسیناسیون در صبح زود انام گیرد بخصوص وقتی در شرایط آب و هوایی گرم قرار دارید.
۴-از مصرف آب هایی که دارای ذرات ری فلزی هستند اجتناب کنید(مثل آهن و مس) درصورت وجود این مشکل، در هنگام واکسیناسیون باید از آب بدون کلر استفاده شود.
۵-اسیدیته آب باید بین ۵/۵ – ۷/۵ باشد. اسیدیته بالا باعث تلخی آب و عدم مصرف کامل واکسن می گردد
۶-قبل از واکسیناسیون طیور را حداقل به مدت یک ساعت تشنه نگه دارید.
۷-واکسن را در ظروفی تمیز که عاری از مواد شیمیایی، ضدعفونی کننده، پاک کننده و مواد آلی است آماده کنید.
۸-استفاده از محلول های رنگی تایید شده به همراه واکسن که نشان می دهد تا چه زمانی واکسن در سیستم آبرسانی جریان دارد و همچنین تعداد پرنده هایی که واکسن را دریافت کرده اند مشخص می کند، مفید می باشد.
۹-به مدت ۷۲ ساعت قبل از تجویز واکسن، از ضدعفونی آب به وسیله کلر و یا هر ماده ضدعفونی دیگر ودداری کنید.
۱۰-فیلترهای تصفیه آب را ۷۲ ساعت قبل از واکسیناسیون با آب معمولی تمیز کنید تا هرگونه باقی مانده پاک کننده ها ازبین برود.
۱۱-استفاده از لامپ های ماورای بنفش را به دلیل بی اثر کردن واکسن متوقف کنید.
۱۲-چنانچه واکسن از طریق دستگاه توزیع دارو در سیستم توزیع شود عملکرد واکسیناسیون یکنواخت نخواهد بود.
۱۳-میزان آب لازم برای واکسیناسیون با محاسبه ۳۰درصد آب مصرف شده در روز قبل بدست می آید.اگر امکان سنجش آب مصرفی دردسترس نیست از روش زیر استفاده نمایید:
لیتر آب موردنیاز برای مصرف ۲ ساعت = ۲×سن پرنده(روز)×تعداد پرنده به هزار
۱۴- در هر لیتر آب ۲/۵ گرم،(۲قاشق چایخوری)شیر خشک بدون چربی اضافه نمایید. تثبیت کننده های تجاری نیز بر اساس توصیه شرکت های سازنده می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۱۵-محلول شیر خشک و آب را به مدت ۲۰ دقیقه قبل از تجویز واکسن آماده نمایید تا اگر کلر در آن وجود داشته باشد خنثی شود.
۱۶-مشخصات واکسن اعم از شماره سریال و تاریخ انقضا را یادداشت نمایید.
۱۷-شیشه واکسن را در زیر آبی که قرار است با واکسن مخلوط شود باز نمایید.
۱۸-هر شیشه واکسن را چندبار از آب پر و خالی نمایید.
۱۹-واکسن آماده، تثبیت کننده ها و محلول رنگی را در تانکر مخزن یا تانکر ذخیره بریزید.
۲۰-تا وقتی که مخلوط آب رنگی و واکسن به انتهای سیستم برسد، سیستم را بسته نگه دارید.
۲۱-آبخوری ها را پایین آورده و اجازه استفاده از واکسن را به پرنده بدهید.
۲۲-به آرامی در بین پرنده ها راه بروید تا طیور را به استفاده یکنواخت از واکسن تشویق نمایید.
همچنین در سیستم آبخوری زنگوله ای لازم است موارد زیر رعایت شوند:
-دو نفر نیروی انسانی برای اعمال برنامه واکسیناسیون مورد نیاز می باشند. یک نفر برای ساختن محلول واکسن و فرد دیگر برای توزیع واکسن.
-تک تک آبخوری ها را از آب خالی و تمیز نمایید. از مصرف ضدعفونی کننده ها برای تمیز کردن آبخوری ها بپرهیزید.
-هر آبخوری را به میزان مشخص پر کنید و از ریختن بیش از اندازه محلول واکسن خودداری نمایید.

نظارت بر چگونگی مصرف واکسن با استفاده از مواد رنگی در آب:
-بلافاصله بعد از واکسیناسیون میزان دریافت واکسن را بررسی نمایید.
-صد پرنده را در هر آشیانه انتخاب و تعداد پرنده با رنگ آبی در زبان، منقار یا چینه دان را بررسی نمایید.
-می توان سالن را به چهار قسمت تقسیم کرد و ۲۵ پرنده از هر پن را بررسی نمود.
-درصد پرندگانی که واکسن دریافت کرده اند را محاسبه نمایید.
-اگر بیش از ۹۵ درصد پرندگان رنگ آبی را نشان دادند واکسیناسیون موفقت آمیز می باشد.

jadval img 45

اگر حین و یا بعداز واکسیناسیون اتفاق غیرعادی پیش آمد، ضمن مراقبت و نظارت بر گله، با دامپزشک خود مشورت نمایید.