موارد قابل توجه برای کارگران

موارد قابل توجه برای کارگران

به آهستگی وارد سالن شوید و بایستید تا پرنده ها به حضور شما عادت کنند و آرام شوند. در این زمان از حواس خود برای درک شرایط سالن کمک بگیرید.
حس شنوایی : به صدای پرنده، نفس کشیدن آنها و صداهایی که در زمان تنفس به گوش می رسد دقت کنید.
به صداهایی مکانیکی فن و اوگرهای خوراک توجه کنید.
حس بویایی: به بوهایی که از محیط به مشام می رسد مانند آمونیاک توجه کنید. آیا هوا پاک است؟
حس دیداری: رفتار پرنده را ازنظر توزیع آنها در سالن، تعداد پرنده هایی که مشغول غذا خوردن با آب خوردن و یا استراحت هستند را به دقت زیرنظر داشته باشید. شرایط محیط مانند میزان گرد و غبار در هوا و کیفیت بستر را بررسی نمایید.
وضعیت سلامت پرنده را ازنظر وضعیت ایستادن، هوشیاری، چشم ها و نحوه راه رفتن را به دقت بررسی کنید.
حس چشایی: آب و خوراک باید کیفیت خوبی داشته باشند.
حس لامسه:
پر بودن چینه دان پرنده و وضعیت معمول(وضعیت سینه و پردآوری) را بررسی نمایید. به حرکت هوا روی پوست خود توجه کنید. آیا هوا با سرعت حرکت میکند؟ آیا دمای سالن را به خوبی احساس میکنید؟

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.