نکات ورود جوجه به سالن

نکات ورود جوجه به سالن

ورود جوجه یک روزه به سالن:

بعداز انتخاب جوجه های سالم، نحوه انتقال آن ها به سالن پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قبل از ورود جوجه ها به سالن باید محیط مرغداری، سالن ها و تمامی تجهیزات تمیز و ضدعفونی شده باشند.

۱-ورود جوجه به سالن:
توصیه می شود قبل از ورود جوجه به سالن، دان آماده به صورت نواری روی رول کاغذ ریخته شده و تخلیه جوجه بر روی این نوارها انجام گردد. این امر موجب آشنایی اولیه جوجه با خوراک و تحریک به مصرف بیشتر می گردد(وجود دانخوری سینی در سالن همزمان با رول کاغذ بلامانع است).
در صورت استفاده از روزنامه باید ۵۰ درصد مساحت پراکنش جوجه ها پوشیده شده و به ازای هر جوجه ۵۰-۶۵ گرم خوراک روی روزنامه قرار گیرد.

۲-کنترل شرایط دما، رطوبت و تهویه:
تامین دما و رطوبت و تهویه مناسب جهت ایجاد شرایط رفاه جوجه ها، شرط لازم برای افزایش مصرف خوراک در این سنین می باشد. در صورت عدم تامین مناسب این شرایط یا ایجاد کوران در سالن، تحرک جوجه ها در سالن کم شده و با کم شدن دسترسی به آب و دان، رشد مناسبی نخواهند داشت.

۳-تناوب خوراک دهی:
پیشنهاد می گردد در سنین ابتدایی، خوراک دادن به جوجه ها با تناوب بیشتری انجام شود. به عنوان مثال دان روزانه حداقل در ۶ نوبت در سالن توزیع گردد. هدف از این کار تحریک به مصرف خوراک، دسترسی به دان تازه و باکیفیت و به حداقل رسیدن ضایعات دان می باشد.

۴-استفاده ا دان مناسب:
حدقل در یک هفته اول پرورش حتما از دان آماده به صورت پلت(رویال فید، گلدن فید و سوپر استارتر) با دانه بندی مناسب استفاده شود. مصرف این دان ها باتوجه به ویژگی های خاص آنها منجر به حداکثر وزن در سنین ابتدایی و یکنواختی در گله، جذب بهتر کیسه زرده و… خواهد شد.