موارد قابل توجه برای کارگران

به آهستگی وارد سالن شوید و بایستید تا پرنده ها به حضور شما عادت کنند و آرام شوند. در این زمان از حواس خود برای درک شرایط سالن کمک بگیرید.حس شنوایی : به صدای پرنده، نفس کشیدن آنها و صداهایی که در زمان …

سیستم های آبخوری

پرنده ها باید به آب تمیز، تازه و باکیفیت خوب دسترسی داشته باشند. در زمانیکه مصرف آب معمولا پایین است به عنوان مثال در خاموشی سالن، پرنده غیرفعال است، بنابراین کنترل جریان آب در داخل لوله ها به کاهش جمع شدن آب روی زمین و …

سیستم نوردهی

برای تحریک رشد و افزایش درصد ماندگاری، ساعات و شدت روشنایی در هفته اول ار اهمیت ویژه ای برخوردار است به طور معمول سیستم نوردهی به کار رفته توسط پرورش دهنگان مرغ گوشتی در هفته اول، نوردهی مداوم بوده و دلیل آن تمایل به …